ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
094068
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
25
35
25
60270
640
962
94068

Your IP: 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-15 20:50:26
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 17 เมษายน 2019.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 103 E-mail : prrid4@gmail.com

สำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักส่วนภูมิภาค

 สำนักงานเลขานุการกรม 
 กองการเงินและบัญชี 
 สำนักกฏหมายและที่ดิน 
 กองแผนงาน
 กองพัสดุ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สำนักเครื่องจักรกล 
 สำนักบริหารโครงการ 
 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สำนักวิจัยและพัฒนา 
 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม 
 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 
 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 
สำนักชลประทานที่ 2 
สำนักชลประทานที่ 3 
สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 5 
สำนักชลประทานที่ 6 
สำนักชลประทานที่ 7 
สำนักชลประทานที่ 8 
สำนักชลประทานที่ 9 
สำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 11 
สำนักชลประทานที่ 12 
สำนักชลประทานที่ 13 
สำนักชลประทานที่ 14 
สำนักชลประทานที่ 15 
สำนักชลประทานที่ 16 
สำนักชลประทานที่ 17

 

 

 

Copyright © 2019 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates