คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์
สำนักงานชลประทานที่ 4
250 หมู่ที่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร.055-710047-50 fax. 055-710461