- สำนักชลประทานที่ 4
- โครงการชลประทานกำแพงเพชร
- โครงการชลประทานตาก
- โครงการชลประทานสุโขทัย
- โครงการชลประทานแพร่
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
- โครงการก่อสร้าง 1/04
- โครงการก่อสร้าง 2/04
- โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4

- สำนักชลประทานที่ 4
- โครงการชลประทานกำแพงเพชร
- โครงการชลประทานตาก
- โครงการชลประทานสุโขทัย
- โครงการชลประทานแพร่
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
- โครงการก่อสร้าง 1/04
- โครงการก่อสร้าง 2/04
- โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4- รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2551
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2550