Home

สำหรับผู้ดูแลระบบ

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่มชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday3
mod_vvisit_counterThis week11
mod_vvisit_counterLast week44
mod_vvisit_counterThis month164
mod_vvisit_counterLast month181
mod_vvisit_counterAll days188547


ยินดีต้อนรับสู่ ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนปฏิบัติการ

         มีหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดทำรายการงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณประจำปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและนโยบาย แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อศึกษาแหล่งวัสดุก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา และบริหารสัญญา รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนงานงบประมาณ และประเมินผลงานก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ำธรรมชาติ คลองธรรมชาติ และอื่น ๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ดำเนินการก่อสร้างทางชลประทาน จัดหาวัสดุในการส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำไปยังบึง หรือหนองน้ำธรรมชาติ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

 

ค่านิยม กรมชลประทาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 4, Powered by Joomla! Joomla hosting by SiteGround