ผู้ใช้งานทั้งหมด

สำนักงานชลประทานที่ 4

250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-710-047-8    055-710-049

ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4 โทร. 0 5571 0047 ต่อ 164