แผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งปี 52 (ข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2552 ) Download
    แผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งปี 52 (ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2552 ) Download
    แผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งปี 52 (ข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2552 ) Download
    แผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งปี 52 (ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2552 ) Download
       
 
- อัพเดทข้อมูลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์