rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน


Yom Nan Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
คลังวีดิโอ ทั้งหมด
ผู้อำนวยการ
นายโสภิญญา เกิดสกุล
ผคบ.ยมน่าน
ผู้บริหาร
 • นางนิสากร อินแตง
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 • นายพิทักษ์ สว่างเมฆ
  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 • นายเทพนิมิต สิงหพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน
 • นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์
  หัวหน้าฝ่ายช่างกล
 • นายศักดิ์ชัย สุขธรรม
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 • นายวิโรจน์ เทพคำราม
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 • นายกฤษณะ บุตรบูรณ์
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ค้นหาข้อมลภายนอก

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 120
เดือนนี้ 6,704
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,806
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ


เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ