โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว


Thabua Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

คลังวีดิโอ


ผู้อำนวยการ
นายปัญญา กัลปสุข
ผคบ.ท่าบัว
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 141
เดือนนี้ 6,548
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 86,496
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ