โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว


Thabua Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายสุรพล  อจละนันท์  (ผอ.คบ.ท่าบัว)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5666-9029
มือถือ 08-1953-9933
อีเมล์ Surarhol32@windowslive.com
นางชลปรีญา  กรานพิกุล  (บท.คบ.ท่าบัว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5666-9283
มือถือ 08-2176-7749
อีเมล์ 
นายเชาว์   ช่างเรือนกลาง  (ฝวศ.คบ.ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5666-9284
มือถือ 08-6215-4141
อีเมล์ 
นายนิพนธ์  ดวงดารา  (ฝจน.คบ.ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5666-9029
มือถือ 08-6124-1502
อีเมล์ 
นายปัญญา   จูทอง  (ฝชก.คบ.ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5666-9029
มือถือ 08-1727-9194
อีเมล์ 
นายภะกิต   ไม้ตะเภา  (ฝสบ.คบ.1ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5665-5290
มือถือ 08-1605-8901
อีเมล์ 
นายวีรพล   จิตรากร  (ฝสบ.คบ.2ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-5668-7266
มือถือ 08-1494-3821
อีเมล์ 
นายยุทธศักดิ์   ศรีวิพัฒน์  (ฝสบ.คบ.3ท่าบัว)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 0-566-69029
มือถือ 08-6209-9781
อีเมล์ 

ผู้อำนวยการ
นายปัญญา กัลปสุข
ผคบ.ท่าบัว

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 277
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ