โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว


Thabua Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประเภท : หนังสือเวียน | 13 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน นายไพฑูรย์ ศรีมุก
ประเภท : หนังสือเวียน | 13 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
ทดสอบคำสั่ง
ประเภท : คำสั่ง | 29 ส.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
ทดสอบอัพหนังสือเวียน
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ก.ย. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

ผู้อำนวยการ
นายปัญญา กัลปสุข
ผคบ.ท่าบัว

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 92
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ