สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
 • หน้าแรก
 • รายงานสภาพน้ำและสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.3

รายงานสภาพน้ำและสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.3

ค้นหาข้อมูล  
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 4 พ.ค.60
วันที่ : 4 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 4 พ.ค.60
วันที่ : 4 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 3 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 3 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 2 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 2 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 1 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 เม.ย.60
วันที่ : 1 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 28 เม.ย.60
วันที่ : 1 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 เม.ย.60
วันที่ : 27 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 27 เม.ย.60
วันที่ : 27 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 26 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 25 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 25 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 24 เม.ย.60
วันที่ : 25 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 24 เม.ย.60
วันที่ : 25 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 21 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 21 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 20 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นาย เกษตร เล็กมณี
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 256
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ