สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
 • หน้าแรก
 • รายงานสภาพน้ำและสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.3

รายงานสภาพน้ำและสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.3

ค้นหาข้อมูล  
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 4 พ.ค.60
วันที่ : 4 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 4 พ.ค.60
วันที่ : 4 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 3 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 3 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 2 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 2 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 1 พ.ค.60
วันที่ : 3 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 เม.ย.60
วันที่ : 1 พ.ค. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 28 เม.ย.60
วันที่ : 1 พ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 เม.ย.60
วันที่ : 27 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 27 เม.ย.60
วันที่ : 27 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 26 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 25 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 25 เม.ย.60
วันที่ : 26 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 24 เม.ย.60
วันที่ : 25 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 24 เม.ย.60
วันที่ : 25 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 21 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560
รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 21 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 20 เม.ย.60
วันที่ : 21 เม.ย. 2560

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 183
เดือนนี้ 5,611
เดือนที่แล้ว 8,465
ปีนี้ 100,743
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ