สำนักชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่ 2/2561) 21 พฤษภาคม 2561
ประเภท : หนังสือเวียน | 4 ก.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4/หน
ประเภท : ประกาศ | 23 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
ประเภท : ประกาศ | 17 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
ประเภท : ประกาศ | 8 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
ประเภท : ประกาศ | 30 เม.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่ 1/2561) 11 มกราคม 2561
ประเภท : หนังสือเวียน | 8 ก.พ. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทาน
ประเภท : ประกาศ | 6 ก.พ. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
ประเภท : ประกาศ | 25 ม.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างชลประทาน
ประเภท : ประกาศ | 9 ม.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ประเภท : ประกาศ | 9 ม.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุม-วันที่-30-ต.ค.-60-ครั้งที่-5.60
ประเภท : หนังสือเวียน | 27 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
การจัดการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (2) (3) (4)
ประเภท : หนังสือเวียน | 26 ธ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ประเภท : หนังสือเวียน | 26 ธ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประเภท : หนังสือเวียน | 26 ธ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตุลาคม 2560
ประเภท : คำสั่ง | 22 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและกลุ่มงาน
ประเภท : ประกาศ | 15 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 2560-2
ประเภท : คำสั่ง | 13 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 2560-1
ประเภท : คำสั่ง | 13 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประเภท : ประกาศ | 7 ธ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมบริจาค
ประเภท : หนังสือเวียน | 27 พ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 14
เดือนนี้ 4,909
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,291
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ