สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562

20 เม.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 39 ครั้ง

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 9:30 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในพื้นที่ หมู่ 8-9 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเกษตรกรบริเวณดังกล่าว เพาะปลูกประมาณ 85% และทำการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องอายุข้าวเฉลี่ยโดยประมาณ 20 วันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ