สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมหาความร่วมมือ

21 มี.ค. 2562 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 21 ครั้ง

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหาความร่วมมือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนนเรศวร เขื่อนทดน้ำผาจุก เขื่อนคลองตรอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดย นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุรพล รัตนวิมลชัย (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3) ร่วมประชุมหาความร่วมมือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนนเรศวร เขื่อนทดน้ำผาจุก เขื่อนคลองตรอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 สูบน้ำบรรเทาภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทภัยแล้ง ต.หอกลอก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โครงการก่อสร้าง สชป.3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมงานจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตราลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวดง 3

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 7
เดือนนี้ 6,269
เดือนที่แล้ว 10,128
ปีนี้ 36,320
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ