สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว กำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำซี 97 กม.27+000 ถึง กม.27+700

21 มี.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 41 ครั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้มอบหมายให้นายวีรพล จิตรากร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ดำเนินการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำซี 97 กม.27+000 ถึง กม.27+700 ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและให้การส่งน้ำสามารถส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจากการลงพื้นที่กำจัดวัชพืชเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองชลประทานคลองส่งน้ำซี 76 พึงพอใจในการดำเนินงานในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ