สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง PL.0 21.1R

21 มี.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดย นายกฤษฎ์ รักรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นเรศวร มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้น้ำชุมชนฯ และ เกษตรกร ในพื้นที่ประชุมแต่งตั้งหาคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน (คลองPL. 0-21.1R) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คลองดังกล่าวเกิดความสามัคคี ร่วมมือกันในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรมกันอย่างทั่วถึง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวงดทำนา
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 สูบน้ำบรรเทาภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทภัยแล้ง ต.หอกลอก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โครงการก่อสร้าง สชป.3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 94
เดือนนี้ 6,504
เดือนที่แล้ว 10,128
ปีนี้ 36,555
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ