สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

12 ก.พ. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 33 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรตามคำสั่งฯ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ