สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่การจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

12 ก.พ. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 64 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวัชร จิตใจงาม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อประสานเตรียมความพร้อมขอใช้สถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน ของนายศักดิ์ดา สุขเยาว์ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 นี้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ