สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามความก้าวหน้า โครงการแปลงใหญ่ ปี พ.ศ.2562 คูส่งน้ำสาย C9 - 5

12 ก.พ. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 54 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสุดที นาคทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบหารือกับนายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ในการติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการแปลงใหญ่ ปี พ.ศ.2562 ในการใช้น้ำพื้นที่เพาะปลูกของ คูส่งน้ำ C9 - 5 ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปรัง ปี 2561/62 ควรงดปลูกข้าวต่อเนื่อง อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ