สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับการขุดลอกคลอง

12 ก.พ. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 25 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าของที่ดิน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับการขุดลอกคลองชักน้ำจากคลองเหมืองช้างลงมาบึงมูล พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจสอบจุดที่จะเข้าดำเนินการขุดลอกคลองด้วย ณ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ