สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2

12 ก.พ. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 76 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2 ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) ชั้น3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาควบคุมการใช้น้ำ และรักษาระดับน้ำของอาคารชลประทานในแม่น้ำสายหลักตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 จำนวน 5,540 ล้านลูกบาศก์เมตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ