สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยวและตรวจสอบระดับในคลอง

12 ก.พ. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 20 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง 2561/2562 เขตพื้นที่ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่าเกษตรกรเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจสอบระดับน้ำในคลองไผ่ผักหวาน, คลองหนองโนน หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ในคืนที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ