สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

12 ก.พ. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 34 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สั่งการให้หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางชลปรีญา กรานพิกุล โดยมอบให้ นายวิรัช ปุระสุวรรณ์ เป็นผู้ควบคุมงานจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำความสะอาดและเก็บกวาดใบไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และความสะอาด โดยดำเนินการจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ