สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุม Video Conference การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ลุ่มน้ำแม่กลอง

12 ก.พ. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน | จำนวนผู้ชม 35 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน และนายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ร่วมประชุม Video Conference การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ