สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ปี 2562

23 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน | จำนวนผู้ชม 57 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ปี 2562 โดยมีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านในเขต ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จากการลงพื้นที่สำรวจมีเกษตรกรในเขตชลประทานสนใจเข้าร่วมจำนวน 1 รายชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ