สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ออกติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมแผงคอนกรีต ดาดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

23 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน | จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ออกติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นแห่งๆ ซึ่งเกิดการแตกร้าวทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นและมักรั่วเป็นรูโพรง บริเวณสาย 1R-LMC ในเขตพื้นที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ