สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี 2561/62

23 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 24 ครั้ง

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวรชาติ คำสีสังข์ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ (PR.) C1 ตามรอบเวรปฏิทินสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และเพียงพอต่อการเพาะปลูก ในเขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ (PR.) C1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ