สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย C5 กม.0+000 – 8+100

23 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 18 ครั้ง

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายสมจิต นาคแจ่ม ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานการดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและถางหญ้าบริเวณทางคลองส่งน้ำ C5 กม.0+000 – 8+100 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน บ้านนาขุม – บ้านคลองเมม หมู่ 7-8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ