สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2561/2562

22 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 45 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ นายเอกบุรุษ บุตรศรี นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2561/2562 บริเวณพื้นที่ หมู่ 12 บ้านใหม่สุขสำราญ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เพาะปลูกส่วนมาก อายุของข้าวอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 10 สัปดาห์ และระดับน้ำในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรมีความพึงพอใจชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ