สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

22 ม.ค. 2562 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 74 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ