สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

การจัดการน้ำฤดูแล้งจะครบกำหนด รอบเวรที่ 3 ในเย็นวันนี้เวลา18.00 น. (ช่วง 14 - 22 ม.ค. 2562)

22 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 40 ครั้ง

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการส่งน้ำฤดูแล้ง รอบเวรที่ 3 (ช่วง 14 - 22 ม.ค. 2562) ซึ่งกำลังจะครบกำหนดที่จะทำการปิดรับน้ำในเวลา 18.00 น. ในเย็นวันนี้ พร้อมตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานหลังการส่งน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ กำหนดการรับน้ำครั้งต่อไปในรอบเวรที่ 4 คือ ช่วงวันที่ 4 – 12 ก.พ. 2562 ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ