สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R. 1-21L. และ D.R.1-30L.

18 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองระบายน้ำ D.R. 1-21L. หมู่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า D.R.1-30L. หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ