สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน การฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

18 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 44 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน การฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองตาโพธิ์ และคลองน้ำขุม หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำให้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียมเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานในครั้งนี้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ