สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ

18 ม.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 33 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ ปริมาณน้ำ บริเวณพื้นที่ หมู่ 12 และ หมู่ 13 บ้านบึงคล้าย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากพบว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ทั้งนี้ทางเจ้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและดำเนินการผลักดันน้ำจากคลองคต ตำบลตลุกเทียม เข้าสู่คลองอ้ายโด่ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเกษตรในพื้นที่พึงพอใจในการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างมากชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ