สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1

7 ธ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 85 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้ นายเกษม ไกรสีกาจ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC 3) สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ และการรักษาระดับน้ำของอาคารชลประทานในแม่น้ำสายหลัก ตามเกณฑ์ที่กำหนดชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ