สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพด

7 ธ.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 35 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเทพนิมิตร สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตรวจสอบพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพด บริเวณหมู่ 7 หมู่ 12 บ้านหนองสะแก ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจะพบว่าพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกนั้น การส่งน้ำยังไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้กาบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ