สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ

7 ธ.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 34 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้นายเอกบุรุษ บุตรศรี นายช่างชลประทาน ร่วมกับ นายวิรัตน์ พุทธโกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เรื่องการขออนุมัติโครงการงานขุดลอกคลองแม่น้ำอ้อมพร้อมคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ ซึ่งคลองแม่น้ำอ้อมเป็นสาขาคลองหนองกราวเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำยมได้ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง คลองมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำและระบายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ