สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามงานการดําเนินโครงการ “การทํานาเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว”

7 ธ.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 34 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย นายผัน ศรีมา หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำที่ 2 (พิษณุโลก) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการ “การทํานาเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ใหญ่กฐิน แสงมี หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านและสถานีทดลองการใช้น้ำที่ 2 เพื่อเป็นแปลงทดลองตัวอย่างสำหรับการขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ มีผลความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี สามารถประหยัดน้ำในการทำนาได้ดีขึ้น 28% รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนต่างๆ ในการผลิตข้าวได้อีกด้วยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ