สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการทับเบิกโมเดล จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ

7 ธ.ค. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 59 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-16.30 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช ตรวจเยี่ยมโครงการทักเบิกโมเดล จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะในครั้งนี้ โดยเวลา 10.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับบรรยายสรุปที่สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมสถานีทดลอง และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรขยายผลแปลงต้นแบบปลูกพืชผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น และต่อมาเวลา 13.30 น. คณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรียน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย และเยี่ยมชมพรรณไม้ พรรณไม้เฉพาะถิ่น (สร้อยสยาม) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ