สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2561/2562

7 ธ.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2561/2562 ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเกษตรกรเร่งทำการเพาะปลูกเกือบเต็มพื้นที่แล้ว ระดับน้ำในคลองหนองปลิงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและเพียงพอต่อการเพาะปลูกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ