สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

7 ธ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 42 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางบังอร จันทรโณทัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานชลประทานที่ 3ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ