สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

คณะกรรมการตรวจรับงานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ PR. (C-1)

7 ธ.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 33 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อำนวย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ PR. (C-1) กม.59 + 020 – 62 + 330 ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ช่วงงิ้วงาม-บ้านไร่ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ