สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18

7 ธ.ค. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 39 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร (ห้อง KM) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ