สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ชลประทานพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

14 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 77 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก พร้อมด้วย นายนัทธี นุ่มมาก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรังปรุงระบบชลประทาน และนางสุนิศา คำเครือ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมถวายสักการนะวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไว้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสืบไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ