สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว การตรวจสอบประตูมาบแฟบ ปตร.คลองระบาย DR7 กม. 32+700

14 พ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 25 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้มอบหมายให้นายภะกิต ไม้ตะเภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมี นายจารุตม์ คำธงชัย และนายภาสกร เอี่ยมสอาด ได้ดำเนินการตรวจสอบประตูมาบแฟบ ปตร. คลองระบาย DR7 กม. 32+700 ในเขตหมู่ 3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของอาคารชลประทานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำฤดูกาลหน้าต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ