สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบงานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม. ๔ + ๖๐๐) คลองส่งน้ำสายซอย ๑R

9 พ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 134 ครั้ง

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก) มอบหมายให้ นายตรีภพ เกื้อเม่ง (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) และนายพรสุวรรณ์ อุปฮาด (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.๔+๖๐๐) คลองส่งน้ำสายซอย ๑R ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ