สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2561

9 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 62 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษศจิกายน ๒๕๖1 เวลา 13.3๐ น. นายทวนชัย เลี้ยงสุข วศ.คป.พิจิตร ได้รับมอบหมายจาก ผคป.พิจิตร ให้เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ