สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ผคป.พิษณุโลก ให้โอวาท หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโครงการ

9 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 113 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ให้โอวาท นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโครงการ โดยมี หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงานราชการต่อไป ณ โครงการชลประทานพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ