สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ชลประทานพิษณุโลก ดำเนินการทำความสะอาดที่ทำการหน่วยเบิกจ่าย

9 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 52 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัฐชา รอดเงิน หัวหน้างานการเงินและบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยเบิกจ่ายพิษณุโลก ร่วมมือ ร่วมใจกัน ดำเนินการทำความสะอาดอาคารที่ทำการหน่วยเบิกจ่ายของโครงการชลประทานพิษณุโลก เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานราชการต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ