สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

นำเจ้าหน้าที่จากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ตรวจสอบพื้นที่

9 พ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 44 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ นายสัญชัย กัลป์ยาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วย นายธัญศิษฐ์ สดับ นายช่างชลประทาน นำเจ้าหน้าที่จากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ตรวจสอบพื้นที่ ที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองท่าโม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งานงบจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ